Δεν φαίνεται ότι έχει γίνει επέμβαση. Και η ψυχολογία μου έχει τελείως αλλάξει!