Κατηγορίες BI-RADS (ή BIRADS)

Η κατηγοριοποίηση BIRADS είναι μία κλίμακα που συνοψίζει τα συμπεράσματα των ακτινολογικών ευρημάτων των εξετάσεων μαστού: μαστογραφίας, υπερήχου μαστών και μαγνητικής μαστογραφίας. Χρησιμοποιείται για την ακριβή κωδικοποίηση της πιθανότητας οι εξετάσεις να δείχνουν καρκίνο στον μαστό. Είναι μία πολύ χρήσιμη κατηγοριοποίηση η οποία επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των γιατρών που ασχολούνται με την φροντίδα ασθενών με παθήσεις μαστού. Αρχικά αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολόγων (ACR) για την μαστογραφία, αλλά πλέον χρησιμοποιείται και στον υπέρηχο και την μαγνητική  μαστών. Θα βρείτε το συμπέρασμα της εξέτασής σας στο τελος της ακτινολογικής γνωμάτευσης που τη συνοδεύει.

Κατηγορία BIRADS 0: Ανεπαρκής Εξέταση

Η εξέταση που έγινε δεν είναι επαρκής για να αξιολογηθούν τα ευρήματα. Ίσως να φαίνεται κάτι ασαφώς, αλλά θα χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις για να εκφραστεί η πιθανότητα ύποπτου ευρήματος ή όχι. ‘Ισως χρειαστεί σύγκριση με προηγούμενους ελέγχους, εξειδικευμένες μαστογραφικές λήψεις ή υπέρηχος μαστού. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα δοθεί άλλος χαρακτηρισμός στην κλίμακα BIRADS.

Κατηγορία BIRADS 1: Αρνητικός έλεγχος

Η εξέταση έδειξε μόνο φυσιολογικά ευρήματα. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο για να σχολιάσει ο ακτινολόγος. Ο έλεγχος συνεχίζει με τις τυπικές προληπτικές εξετάσεις αναλόγως ηλικίας.

Κατηγορία BIRADS 2: Καλοήθη ευρήματα

Εδώ υπάρχουν ευρήματα, τα οποία όμως φαίνονται σαφώς καλοήθη και δεν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα ευρήματα που έχουν αποδειχθεί καλοήθη από προηγηθείσα βιοψία μαστού. Παραδείγματα ευρημάτων BIRADS 2 είναι:

Κατηγορία BIRADS 3: Πιθανώς καλοήθη ευρήματα αλλά απαιτείται επανεξέταση

Από αυτή την κατηγορία ξεκινούν οι αβεβαιότητες. Τα ευρήματα κατά πάσα πιθανότητα (98%) είναι καλοήθη, αλλά εφόσον δεν έχει γίνει βιοψία μαστού ώστε να υπάρχει σιγουριά στη διάγνωση (ιστολογική ταυτοποίηση), απαιτείται ακτινολογικός επανέλεγχος το αργότερο σε 6 μήνες. Αν τυχόν γίνει βιοψία σε ένα εύρημα εξέτασης BIRADS 3 και αποδειχθεί καλοήθεια, τότε στο εξής η εξέταση θα θεωρείται πια BIRADS 2.

Κατηγορία BIRADS 4: Αρκετά ύποπτο εύρημα που απαιτεί άμεση βιοψία μαστού

Η κατηγορία αυτή χωρίζεται περαιτέρω σε 3 υποκατηγορίες:

 • BIRADS 4a
  Χαμηλή υποψία ύπαρξης καρκίνου μαστού αλλά να γίνει ιστολογική ταυτοποίηση με βιοψία της περιοχής
 • BIRADS 4b
  Ενδιάμεση υποψία ύπαρξης καρκίνου μαστού αλλά να γίνει ιστολογική ταυτοποίηση με βιοψία της περιοχής
 • BIRADS 4c
  Μέτρια (50%) υποψία ύπαρξης καρκίνου μαστού και να γίνει ιστολογική ταυτοποίηση με βιοψία της περιοχής

Μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα στην εξέταση, η γυναίκα οφείλει να απευθυνθεί άμεσα στον μαστολόγο της που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για να κάνει την ιστολογική ταυτοποίηση με βιοψία κόπτουσας βελόνας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η περαιτέρω πορεία θα είναι ανάλογη της ιστολογικής εξέτασης και μπορεί να σημαίνει:

 • Ανευρίσκεται καλοήθεια που δεν απαιτεί χειρουργείο και η γυναίκα συνεχίζει την παρακολούθηση
 • Ανευρίσκεται καλοήθεια που απαιτεί χειρουργική επέμβαση μαστού και η γυναίκα  θα μιλήσει με τον μαστολόγο της για να προγραμματίσει την επέμβαση όπως αρμόζει
 • Ανευρίσκεται κακοήθεια στον μαστό, οπότε ξεκινούν οι περαιτέρω ενέργειες της γυναίκας και του ογκοπλαστικού χειρουργού μαστού για την σωστή και άμεση αντιμετώπιση

Κατηγορία BIRADS 5: Εξαιρετικά ύποπτο εύρημα – άμεση βιοψία και αντιμετώπιση

Δυστυχώς, τα ευρήματα της κατηγορίας αυτής είναι  συνήθως (κατά 95%) καρκίνος μαστού. Η γυναίκα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό γιατρό για τον μαστό άμεσα. Η αντιμετώπιση ξεκινά με την προεγχειρητική διάγνωση με κατευθυνόμενη βιοψία της προβληματικής περιοχής. Μετά την ιστολογική ταυτοποίηση του τύπου καρκίνου, θα γίνουν οι εξετάσεις σταδιοποίησης και θα αποφασιστεί το τελικό θεραπευτικό πλάνο.

Κατηγορία BIRADS 6: Γνωστός καρκίνος από προηγούμενη βιοψία

Αυτή η κατηγορία χρησημοποιείται όταν το εύρημα των εξετάσεων είναι ήδη ιστολογικά επιβεβαιωμένος καρκίνος. Μπορεί, για παράδειγμα, να το δούμε στη γνωμάτευση μαγνητικής τομογραφίας μαστών που γίνεται προεγχειρητικά, μετά την διάγνωση του καρκίνου, για αποκλεισμό πολυεστιακότητας.

Η σελίδα για την κλίμακα BI-RADS του ACR θέλει να απαντήσει σε συχνές ερωτήσεις όπως:

 • Πώς καταλαβαίνω αν είναι καλή η μαστογραφία μου;
 • Τι γράφει η γνωμάτευση της μαστογραφίας και του υπερήχου μαστών μου;
 • Είναι ανησυχητική η μαστογραφία μου;
 • Πότε πρέπει να κάνω βιοψία σε ένα εύρημα στο στήθος;
 • Τι είναι η ιστολογική ταυτοποίηση μορφώματος μαστού;