Ο επεμβατικός υπέρηχος  στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας

Όπως εξηγούμε και στην σελίδα για τον υπέρηχο μαστού, αυτός αποτελεί ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας. Όταν ο ακτινολόγος σας σας ελέγχει με τον υπέρηχο, πραγματοποιεί τον λεγόμενο διαγνωστικό υπέρηχο στήθους. Στο Ιατρείο  Φροντίδας Μαστού Πάτρας, όταν απαιτείται εφαρμόζουμε τη χρήση του υπερήχου για να πραγματοποιηθούν ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές πράξεις στον μαστό. Αυτό ονομάζεται επεμβατικός υπέρηχος μαστού. Ο Χειρουργός Μαστού – Ειδικός Μαστολόγος του Ιατρείου Φροντίδας Μαστού Πάτρας Ιωάννης Χαβελές έχει εκπαιδευτεί  και πιστοποιηθεί κατόπιν θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων στην τέλεση ελάχιστα επεμβατικών παρεμβάσεων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, στην Μεγάλη Βρετανία, σε διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα (2014-2016).

Εύρος χρήσεων του επεμβατικού υπερήχου στο Ιατρείο Μαστού

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία μαστού

Βιοψία ογκιδίου μαστού υπέρηχος Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας Ιωάννης Χαβελές Μαστολόγος Χειρουργός μαστού
Βιοψία ογκιδίου μαστού με επεμβατικό υπέρηχο, για αναιμακτη ιστολογική διάγνωση

Οποιοδήποτε ογκίδιο, είτε ψηλαφητό, είτε μικροσκοπικό που βρέθηκε στη μαστογραφία, εφόσον είναι ορατό στον υπέρηχο,
είναι προσβάσιμο για βιοψία με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, μέθοδο μεγάλης ακρίβειας και μικρού κόστους.

Τα οφέλη αυτής της παγκόσμια εφαρμοζόμενης τακτικής:

  • Αποφεύγουμε την αναμονή και την αβεβαιότητα που προκαλεί η τακτική της παρακολούθησης ενός ογκιδίου μαστού
  • Μειώνουμε την ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις ώστε να ληφθεί βιοψία και να τεθεί διάγνωση.

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη  αναρρόφηση κύστεων μαστού

Μεγάλο ποσοστό των γυναικών έχουν κύστεις στους μαστούς και όπως συζητούμε και στη σχετική σελίδα, οι κύστεις στο στήθος είναι ακίνδυνες. Όταν αυτές μεγαλώνουν υπερβολικά, προκαλούν  συμπτώματα. Τότε έρχεται η ώρα για αναρρόφηση των απλών κύστεων μαστού. Στις σαφώς ψηλαφητές επιφανειακες κύστεις αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καθοδήγηση. Πολλάκις, όμως, συμπτώματα πόνου στον μαστό προκαλουν οι κύστεις που  βρίσκονται βαθιά στον αδένα του μαστού. Αυτές τις εντοπίζουμε και τις αναρροφούμε με ένα τρύπημα, χωρίς πόνο, ταλαιπωρία και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για εσάς.

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη αναρρόφηση γαλακτοκήλης ή μπλοκαρισμένου πόρου μαστού

Όπως συζητήθηκε στη σχετική σελίδα, υπάρχουν συγκεκριμένες παθήσεις μαστού στην εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Αυτές πολλές φορές χρειάζονται κάποια παρέμβαση από μέρους του χειρουργού μαστού. Σε έναν μαστό που παράγει γάλα η ακρίβεια που μας προσφέρει η προσέγγιση με επεμβατικό υπέρηχο μαστού είναι σωτήρια. Μπορούμε να αποφύγουμε τον υπέρμετρο τραυματισμό μειώνοντας τις πιθανότητες για επιπλοκές όπως το γαλακτοφόρο συρίγγιο δέρματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποσυμφορούμε τον μαστό της θηλάζουσας γυναίκας, ώστε η απόφραξη να μην επιφέρει μαστίτιδα της γαλουχίας.

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη αναρρόφηση αποστήματος μαστού

Σε περίπτωση εμφάνισης μαστίτιδας, είτε της γαλουχίας είτε άλλης αιτιολογίας, ο επεμβατικός υπέρηχος μαστού μας επιτρέπει να ελέγξουμε τον σχηματισμό αποστήματος. Έτσι, ενώ η ασθενής λαμβάνει την αντιβιοτική της αγωγή, αναρροφούμε την συλλογή υγρού που σχηματίζεται μέσα στον μαστό. Όταν αυτή η θεραπευτική τακτική εφαρμόζεται από νωρίς στην εμφάνιση της νόσου, αποφεύγουμε την ανάγκη για χειρουργική διάνοιξη αποστήματος μαστού. Τα οφέλη; Όχι τομή, όχι ανοιχτή πληγή και επιδέσμους, όχι συνεχείς αλλαγές τραύματος για δύο τουλάχιστον εβδομάδες.

Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη σήμανση μη ψηλαφητου ογκιδίου με σύρμα οδηγό

Γίνεται όταν ο προεγχειρητικός έλεγχος ενός μη ψηλαφητού ογκιδίου δείξει ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Υπό τοπική αναισθησία, στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού, ακολουθείται μία διαδικασία ανάλογη με την βιοψία του ογκιδίου. Με τη χρήση επεμβατικού υπερήχου, ένα ειδικό μαλακό σύρμα οδηγείται μέσα στο ογκίδιο. Το οδηγό σύρμα στερεώνεται κάτω από έναν μικρό επίδεσμο και η ασθενής μεταβαίνει στο χειρουργείο. Εκεί, ο χειρουργός μαστού ακολουθεί το σύρμα και αφαιρεί το ογκίδιο με ακρίβεια και χωρίς αναίτια βλάβη στον μαστό. Κερδισμένη είναι η ασθενής, που έχει την ταχύτερη ανάρρωση και ένα εξαιρετικό μακροπρόθεσμο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο Χειρουργός Μαστού Ιωάννης Χαβελές παρουσιάζει την σύγχρονη διαδικασία διερεύνησης των ογκιδίων μαστού σε σχετική συνέντευξη: