Η Σημασία της Προεγχειρητικής Διάγνωσης των Ογκιδίων Μαστού

Παντού στον ανεπτυγμένο κόσμο θεωρείται αυτονόητη, αλλά στην Ελλάδα είναι σε δεύτερη μοίρα, όχι όμως στο  Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα μπορεί να δείξει καλύτερα τη σημασία της προεγχειρητικής διάγνωσης.

Παρωχημένη Αντιμετώπιση Ογκιδίου του Μαστού

Μία γυναίκα ανακαλύπτει ένα ογκίδιο στο στήθος της. Το δείχνει σε έναν γενικό χειρουργό. Αυτός της προτείνει χειρουργείο για αφαίρεση και βιοψία. Η γυναίκα κάνει το χειρουργείο. Το ογκίδιο αποδεικνύεται ότι είναι καρκίνος μαστού. Θα χρειαστεί  αφαίρεση με καθαρά όρια και βιοψία λεμφαδένα φρουρού. Η γυναίκα κάνει το δεύτερο χειρουργείο. Αφαιρείται κι άλλος ιστός γυρω από τη θέση του ογκιδίου και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς προβληματικό. Ο λεμφαδένας εμφανίζει μετάσταση και γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμός. Μετά την αποθεραπεία από το δεύτερο χειρουργείο, η γυναίκα πάει στον ογκολόγο για τις παραπέρα θεραπείες. Γίνονται αξονικές τομογραφίες για έλεγχο μεταστάσεων, οι οποίες δείχνουν κάτι στον άλλο μαστό. Μετά από πολλές εξετάσεις αποδεικνύεται ότι υπάρχει καρκίνος και στον άλλο μαστό. Κι άλλα χειρουργεία, και καθυστέρηση των παραπέρα θεραπειών.
Συμπέρασμα: Χειρότερη πρόγνωση, κακό αισθητικό αποτέλεσμα, αβεβαιότητα, πολλαπλά χειρουργεία και μία ψυχικά ταλαιπωρημένη ασθενής.

Σύγχρονη αντιμετώπιση Ογκιδίου του Μαστού στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας

Η ίδια γυναίκα ανακαλύπτει το ογκίδιο στο στήθος της. Απευθύνεται στον Μαστολόγο Χειρουργό του Ιατρείου Φροντίδας Μαστού. Εξετάζεται και κρίνεται ότι απαιτείται ιστολογική διάγνωση. Θα γίνει άμεσα χειρουργείο; Φυσικά όχι. Η ασθενής θα υποβληθεί σε κατευθυνόμενη από υπέρηχο βιοψία δια κόπτουσας βελόνης. Υπό τοπική αναισθησία, χωρίς τομή, χωρίς υψηλό κόστος, η γυναίκα θα έχει πλήρη ιστολογική απάντηση εντός εβδομάδος. Συζητείται το αποτέλεσμα: Λοβιακός καρκίνος, ο δεύτερος συχνότερος τύπος καρκίνου του μαστού. Η γυναίκα θα αρχίσει να προσαρμόζεται ψυχολογικά στα νέα δεδομένα. Ώρα για τις προεγχειρητικές εξετάσεις, γιατί το είδος αυτό του καρκίνου προκαλεί πολλές φορές και άλλες εστίες νόσου. Μετασάσεις δεν υπάρχουν, ενώ η μαγνητική μαστογραφία δείχνει πολύ μικρή εστία στον άλλο μαστό, που δεν είναι ψηλαφητή και διηθημένους λεμφαδένες στη μασχάλη. Έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του, ο χειρουργός μαστού μιλάει με την γυναίκα για το πλάνο  του χειρουργείου. Στην πλευρά του μεγάλου όγκου θα γίνει ογκεκτομή με ογκοπλαστική μέθοδο για άριστα αισθητικά αποτελέσματα παρά την ευρεία εκτομή του όγκου. Στην άλλη πλευρά θα τεθεί οδηγό σύρμα για να γίνει αφαίρεση του μικροσκοπικού όγκου με ακρίβεια και ελάχιστη ζημιά στον μαστό. Στους λεμφαδένες της μασχάλης θα γίνουν απευθείας οι κατάλληλες επεμβάσεις. Μετά το ένα και μοναδικό χειρουργείο η ασθενής θα πάει στον ογκολόγο της για θεραπείες χωρίς καθυστερήσεις.
Συμπέρασμα: Άριστη πρόγνωση, εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, μία ψυχικά δυνατή και συνειδητοποιημένη ασθενής που έχει επιλέξει την θεραπεία της, είναι ενήμερη και ξέρει τι να περιμένει.

Προεγχειρητική Διάγνωση με Βιοψία Ογκιδίου Μαστού

Με την βιοψία με επεμβατικό υπέρηχο μπορεί να τεθεί διάγνωση χωρίς χειρουργείο, ανέξοδα και γρήγορα. Αν όμως το αποτέλεσμα υπαγορεύει χειρουργείο, τότε η ασθενής γνωρίζει και μπορεί να επιλέξει επακριβώς την επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί.