ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Η κακοήθεια στον μαστό απαιτεί σύγχρονη και άκρως εξειδικευμένη αντιμετώπιση για να έχουμε τα εξαιρετικά αποτελέσματα που παρέχει η επιστήμη σήμερα. Η επιλογή θεράποντα χειρουργού μαστολόγου είναι η πρώτη προτεραιότητα.

Στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού, ο Ιωάννης Χαβελές είναι εξειδικευμένος χειρουργός μαστού και ασχολείται αποκλειστικά με την χειρουργική και θεραπεία παθήσεων μαστού. Αναλαμβάνει γυναίκες από το στάδιο της προεγχειρητικής ιστολογικής διάγνωσης, στην χειρουργική θεραπεία οποιασδήποτε μορφής και βαρύτητας κακοήθεια, την οργάνωση των λοιπών θεραπειών και την μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση.  Χειρουργικά, ας σημειωθεί ότι κατά την εξειδίκευσή του συμμετείχε και τέλεσε πάνω από 1.100 σύγχρονες επεμβάσεις μαστού στο Τριτοβάθμιο Πανεπιστημιακό Κέντρο Μαστού του Brighton, UK. Η συνεχής ενημέρωση του χειρουργού για τις πιο σύνθετες χειρουργικές τεχνικές ογκοπλαστικής και αποκατάστασης μαστού εξασφαλίζονται από την συμμετοχή του στο μοναδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών χειρουργών μαστού Master in Oncoplastic Breast Surgery του πανεπιστημίου East Anglia.

Στην ιστοσελίδα του Ιατρείου Φροντίδας Μαστού θα βρείτε πληροφορίες για όλα τα είδη επεμβάσεων που προσφέρει η Σύγχρονη Χειρουργική για την φροντίδα του καρκίνου του μαστού:

Το να φτάσουμε σε ένα χειρουργείο, απαιτεί μία διαγνωστική πορεία στην οποία εμπλέκεται μία ολόκληρη ομάδα ιατρών.

Ιατρική Ομάδα για την φροντίδα του μαστού

Ιατρική ομάδα για καρκίνο μαστού Breast MDT Ογκολογικό συμβούλιο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας Ιωάννης Χαβελές Μαστολόγος Χειρουργός Μαστού
Ομάδα ιατρών που θα συμβάλει στην απόφαση της θεραπευτικής πορείας κάθε γυναίκας (Breast MDT)

Σύγχρονη Αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού έχει κάποια διακριτά στάδια:

  • Ακτινολογική Διαγνωση: Απαιτεί συνεργασία του εξειδικευμένου χειρουργού μαστού με τον ακτινολόγο. Καθορίζεται η διαγνωστική προσέγγιση και οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις μαστού.
  • Ιστολογική Διάγνωση: Απαιτεί συνεργασία του εξειδικευμένου χειρουργού μαστού με τον παθολογοανατόμο. Ο μαστολόγος χειρουργός λαμβάνει δείγμα της βλάβης με κατευθυνόμενη βιοψία κόπτουσας βελόνης (διαδικασία που παρέχεται στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας).
  • Σταδιοποίηση Νόσου: Εφόσον βρεθεί διηθητικός καρκίνος μαστού, πριν την απόφαση για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει νόσος αλλού (άλλες εστίες στον μαστό, στους λεμφαδένες ή απομακρυσμένες μεταστάσεις).
  • Ψυχολογική Υποστήριξη: Η ψυχολογική στήριξη της γυναίκας ξεκινά από τη στιγμή της διάγνωσης και συνεχίζεται στις περιόδους των θεραπειών και της παρακολούθησης. Στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας φροντίζουμε για την άμεση διαθεσιμότητα υποστήριξης με την συνεργασία μας με την Ψυχολόγο Υγείας Όλγα Μαρία Κοτοπούλη.
  • Επιλογή Χειρουργικής Επέμβασης: Η επιλογή της επέμβασης είναι το κατ’ εξοχήν καθήκον του εξειδικευμένου Μαστολόγου – Χειρουργού Μαστού. Οφείλει να έχει ευρεία γνώση τεχνικών χειρουργείων μαστού για κάθε περίπτωση, ογκοπλαστική και αποκατάσταση. Πρέπει να καθοδηγήσει τη γυναίκα, εξηγώντας τα αισθητικά αποτελέσματα κάθε διαφορετικού τύπου επέμβασης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στην επιλογή επέμβασης συμπεριλαμβάνονται κοινωνικές και ψυχολογικές παράμετροι. Να σημειωθεί ότι υπέρχουν περιπτώσεις που άλλες θεραπείες πρέπει να προηγηθούν του χειρουργείου, όπως για παράδειγμα ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού ή η ανεύρεση μεταστάσεων. Ευτυχώς τέτοιες περιπτώσεις προχωρημένης νόσου αποτελούν την μειονότητα.
  • Ανάλυση αποτελεσμάτων χειρουργικής βιοψίας: Και πάλι ο Χειρουργός Μαστού θα συνεργαστεί με τον Παθολογοανατόμο για να αξιολογηθούν οι απαντήσεις της χειρουργικής βιοψίας. Πρέπει να απαντηθούν κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Αφαιρέθηκε όλος ο όγκος; Οι λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν τι δείχνουν; Χρειάζεται περαιτέρω χειρουργική επέμβαση;
  • Ογκολογική εκτίμηση: Το ραντεβού με τον ογκολόγο θα είναι το επόμενο βήμα. Με το παραπεμπτικό του Χειρουργού Μαστού, που θα αναφέρει τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί ως τη στιγμή εκείνη, η γυναίκα θα συναντήσει τον Ογκολόγο. Θα συζητήσει την παραπέρα ανάγκη για άλλες θεραπείες για τον συγκεκριμένο καρκίνο μαστού. Ο Ογκολόγος θα συμβουλευτεί και θα διαβουλευτεί με τον Χειρουργό Μαστού και λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες της ασθενούς θα συναποφασιστεί το πλάνο των παραπέρα ενεργειών. Εαν χρειαστεί χημειοθεραπεία, ο Ογκολόγος θα προτείνει το πιο κατάλληλο σχήμα θεραπειών και με τα καταλληλότερα φάρμακα.
  • Αντινοθεραπευτική εκτίμηση: Αν η γυναίκα χρειάζεται ακτινοθεραπεία, θα παραπεμφθεί και σε Ακτινοθεραπευτή, ο οποίος θα εξηγήσει στη γυναίκα πώς και γιατί θα γίνουν οι παραπέρα ενέργειες
  • Μακροχρόνια παρακολούθηση: Κλείνει ο κύκλος της θεραπευτικής προσπάθειας και η γυναίκα θα παρακολουθείται από τον Χειρουργό Μαστού ισοβίως γιατην ασφάλειά της. Μία σχέση ζωής που έχει  χτιστεί σε στιγμές δύσκολες και καθοριστικές. Καθοριστικές πρωτίστως για την γυναίκα, αλλά και για τον χειρουργό της που καρδιοχτυπά στο πλάι της και προσπαθεί για το καλύτερο.