Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού (Oncoplastic Breast Surgery)

Η ιστορία της Ιατρικής δείχνει ξεκάθαρα ότι με την πρόοδο της επιστήμης η χειρουργική μαστού γίνεται λιγότερο επεμβατική και ακρωτηριαστική. Από τις παλαιές δραματικές ριζικές μαστεκτομές πήγαμε στις τροποποιημένες ριζικές μαστεκτομές και από εκεί στις τεταρτεκτομές και μετά στις ογκεκτομές μαστού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, στις περισσότερες γυναίκες αφαιρούμε μόνο τον όγκο, σε καθαρά όρια, και το υπόλοιπο στήθος με το δέρμα του μένουν ανέπαφα, ενώ το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο καλό.

Πώς, όμως, μπορούμε να διατηρήσουμε το σχήμα του μαστού αν αφαιρεθεί ένα τμήμα του; Το κενό που προκύπτει από την αφαίρεση του όγκου πρέπει να καλυφθεί και ο μαστός να ανακατασκευαστεί. Σαφώς ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα απαιτεί ένα όμορφο σχήμα στήθους. Η δυσκολία είναι ότι για την άσκηση της ογκοπλαστικής χειρουργικής είναι απαραίτητη πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση του χειρουργού, τόσο στην Ογκολογική Χειρουργική Μαστού, όσο και σε τεχνικές Πλαστικής Χειρουργικής Μαστού.

Ο Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ογκοπλαστικής ακόμα και στον σχεδιασμό της μαστεκτομής

Υπάρχουν γενικά δύο ομάδες τεχνικών για να καλυφθεί το έλλειμμα ιστού:

  1. Μαστοπλαστική Μετατόπισης Όγκου (Volume Displacement Mammoplasty)
  2. Τεχνικές Αναπλήρωσης Όγκου (Volume Replacement Techniques)

“Οι τεχνικές Μετατόπισης Όγκου αναφέρονται στην μετατόπιση τμήματος του υπόλοιπου μαστού και την σύγχρονη ανακατασκευή του σχήματος για να πετύχουμε το βέλτιστο σχήμα και εμφάνιση στο στήθος”

  1. Θεραπευτικές μειωτικές επεμβάσεις στον μαστό: Συνηθίζεται να εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλους μαστούς, με πτώση, οπότε μετά τη μείωση έχουμε ένα μικρότερο στήθος με πιο όμορφο σχήμα από πριν.
  2. Θεραπευτική ανόρθωση μαστών: Εφαρμόζονται σε πτωτικούς μαστούς, με ανόρθωση του μαστού και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο.

“Οι τεχνικές Αναπλήρωσης Όγκου στηρίζονται στην μεταφορά ιστού εκτός του μαστού για να καλυφθεί το κενό”

Υπάρχουν πολλές τέτοιες τεχνικές, λιγότερο ή περισσότερο σύνθετες, οι οποίες δίνουν πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα στον ανακατασκευασμένο μαστό. Μολαταύτα, αυτές έχουν το μειονέκτημα ότι τραυματίζεται και η περιοχή από την οποία λαμβάνουμε τον ιστό, κάτι που θα πρέπει να δεχθεί η γυναίκα.

“Για την εφαρμογή της Ογκοπλαστικής Χειρουργικής υπάρχει μία ακόμη προϋπόθεση, η προεγχειρητική διάγνωση και σωστή διερεύνηση”

Αυτό επιτυγχάνεται με την προεγχειρητική βιοψία δια κόπτουσας βελόνας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Παίρνουμε την ιστολογική επιβεβαίωση του προβλήματος, κάνουμε και τις απαραίτητες εξετάσεις σταδιοποίησης και έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Τότε μόνον ο χειρουργός μπορεί να κάνει, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιθυμίες της γυναίκας, τον σχεδιασμό της Ογκοπλαστικής Επέμβασης που ταιριάζει περισσότερο!

Ευτυχώς έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που η γυναίκα ήταν έρμαιο του μη εξειδικευμένου «μαχαιριού», στον βωμό του καρκίνου. Τα πράγματα άλλαξαν και πλέον η επιβίωση είναι άριστη, μετά από ορθή θεραπεία της νόσου. Με ένα σωστό χειρουργείο και ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα, η γυναίκα όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά θα ζήσει με αυτοπεποίθηση, χαμόγελο και θα παραμείνει «Γυναίκα».