Τι είναι οι αποτιτανώσεις (ασβεστώσεις) του μαστού;

Οι αποτιτανώσεις είναι εναποθέσεις αλάτων ασβεστίου μέσα στον μαστό. Είναι αρκετά σύνηθες εύρημα στις μαστογραφίες, στις οποίες εμφανίζονται σαν λευκές κηλίδες. Οι ασβεστώσεις από μόνες τους δεν αποτελούν πρόβλημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι προκάλεσε τον σχηματισμό τους και αυτό διερευνούμε σε περίπτωση ανακάλυψης αποτιτανώσεων, καθώς μπορεί να εμφανιστούν τόσο στα πλαίσια καλοηθών όσο και κακοηθών καταστάσεων

Διαφορετικά είδη αποτιτανώσεων στον μαστό

 • Μακροαποτιτανώσεις ή Αδρές Αποτιτανώσεις είναι ευμεγέθεις ασβεστώσεις καλοήθους αιτιολογίας
 • Μικροαποτιτανώσεις είναι οι μικρού μεγέθους ασβεστώσεις, οι οποίες αναλόγως της διάταξής τους μπορεί να είναι ανησυχητικές.
 • Πλειόμορφες αποτιτανώσεις είναι οι ποικίλης μορφής και σχήματος αποτιτανώσεις που επίσης μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες
 • Λοβιακές αποτιτανώσεις αναπτύσσονται στα λόβια του αδένα
 • Ενδοπορικές αποτιτανώσεις εμφανίζονται κατά μήκος των γαλακτοφόρων πόρων και θεωρούνται ύποπτες
 • Διάσπαρτες αποτιτανώσεις είναι μεμονωμένες ασβεστώσεις σε διάφορα σημεία του μαστού και δεν προκαλούν ανησυχία
 • Συρρέουσες αποτιτανώσεις είναι αυτές που σχηματίζουν ομάδες περισσότερων των 5 ασβεστώσεων σε πολύ μικρή απόσταση. Θεωρούνται ύποπτες

Ποιες είναι οι αιτίες εμφάνισης των αποτιτανώσεων στον μαστό;

 • Τραύμα στο στήθος
 • Προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση
 • Προηγηθείσα ακτινοθεραπεία μαστού
 • Ασβεστωμένα καλοήθη ογκίδια (π.χ. ινοαδενώματα)
 • Ασβεστωμένα αιμοφόρα αγγεία στον μαστό
 • Ασβεστώσεις δέρματος
 • Εκτασία των πόρων
 • DCIS πρώιμος καρκίνος μαστού
 • Διηθητικός καρκίνος του μαστού
Αποτιτανωμένες ελαιώδεις κύστεις: Τυπικές καλοήθεις αποτιτανώσεις συνεπεία τραύματος μαστού

Πότε θεωρούνται ύποπτες οι αποτιτανώσεις;

 • Αποτιτανώσεις σε γραμμοειδή διάταξη, με ή χωρίς διακλαδώσεις, που υποδεικνύουν ενδοπορική εντόπιση
 • Αποτιτανώσεις συρρέουσες και όχι διάσπαρτες
 • Μικροαποτιτανώσεις και όχι αδρές αποτιτανώσεις

Όταν οι αποτιτανώσεις θεωρηθούν ύποπτες, ο γιατρός σας θα προτείνει βιοψία ιστού για ιστολογική ταυτοποίηση.

Παραδείγματα αποτιτανώσεων που θεωρούνται ύποπτες

Με ποιες ακτινολογικές εξετάσεις ελέγχονται οι αποτιτανώσεις;

Η βασική εξέταση για ανακάλυψη, μελέτη και χαρακτηρισμό των αποτιτανώσεων είναι η μαστογραφία. Διακρίνει ευχερώς τις ασβεστώσεις και αν απαιτείται πιο λεπτομερής μελέτη μπορεί να γίνει εντοπισμένη λήψη. Στον υπέρηχο μαστών σπάνια μπορεί να είναι ορατές οι αποτιτανώσεις, και κυρίως οι μακροαποτιτανώσεις και όχι οι ύποπτες μικροαποτιτανώσεις. Στην μαγνητική τομογραφία μαστών οι αποτιτανώσεις δεν απεικονίζονται.

Τι είναι η στερεοτακτική βιοψία;

Εφόσον η πιο αξιόπιστη εξέταση για ανάδειξη των αποτιτανώσεων είναι η μαστογραφία, ο πιο αξιόπιστος τρόπος βιοψίας είναι με την καθοδήγηση της μαστογραφίας. Αυτό ονομάζεται στερεοτακτική βιοψία μαστού. Είναι το αντίστοιχο της υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης βιοψίας που κάνουμε για τις μάζες στον μαστό.