Κύστεις μαστού

ΑΠΛΗ ΚΥΣΤΗ ΜΑΣΤΟΥ

Κύστη στο στήθος, ένα πολύ ενοχλητικό, αλλά άκακο ογκίδιο. Είναι μία συλλογή υγρού που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία της γυναίκας. Ιδιαίτερη έξαρση έχουν οι κύστεις όταν η γυναίκα πλησιάζει στην κλιμακτήριο.

Υπό την έννοια ότι η κύστη είναι απλώς ένας σάκος με υγρό, δεν αποτελεί  ένα αληθές ογκίδιο του στήθους. Δεν αποτελείται από ιστό και δεν αποτελεί ούτε καν ένα καλόηθες ογκίδιο. Το υγρό που περιέχεται στις κύστεις είναι χρώματος κίτρινου, πράσινου ή καφέ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες μία κύστη δεν πρέπει να περιέχει αίμα.

Πώς ανακαλύπτω ότι υπάρχει μία κύστη στο στήθος μου;

Η κύστη είναι συνήθως ένα τυχαίο εύρημα στον ακτινολογικό έλεγχο του στήθους. Η εξέταση με την οποία οι κύστεις μπορούν να βρεθούν με ακρίβεια είναι ο  υπέρηχος μαστού. Η υπερηχογραφική εικόνα μίας κύστης μοιάζει με μία στρογγυλή μαύρη τρύπα μέσα στον αδένα του μαστού. Αντιθέτως, μόνο πολύ μεγάλες κύστεις είναι ορατές στην μαστογραφία γιατί εκτοπίζουν τον πυκνό αδένα του μαστού.

Κύστη μαστού, υπερηχοργαφική εικόνα κύστης στον μαστό
Η “μαύρη τρύπα¨ στο στήθος: Μία άκακη απλή κύστη μαστού.

Κάποιες φορές, μία κύστη μπορεί να μεγαλώσει αρκετά ώστε να γίνει συμπτωματική. Αυτό σημαίνει ότι προκαλέι πόνο στον μαστό. Ο πόνος είναι πιο έντονος κατά την ωορηξία και πριν την έμμηνο ρύση. Σε πολύ μεγάλο μέγεθος μία απλή κύστη μαστού μπορεί να γίνει ψηλαφητή από τη γυναίκα. Αυτό είναι μία ιδιαίτερα στρεσογόνα εμπειρία. Η γυναίκα απευθύνεται στον μαστολόγο της για περαιτέρω διερεύνηση. Με τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση συνήθως τίθεται η υποψία κύστης στον μαστό. Ο μαστολόγος ζητάει τις βασικές ακτινολογικές εξετάσεις για τον μαστό, μαστογραφία και υπέρηχο στήθους που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.

Πώς αντιμετωπίζεται η κύστη στον μαστό;

Οι μικρές ασυμπτωματικές κύστεις μαστού δεν απαιτούν καμία αντιμετώπιση. Όταν προκαλέσουν συμπτώματα, τότε μπορεί να χρειαστούν παρακέντηση και κένωση με τη χρήση απλής βελόνας. Οι πολύ επιφανειακές κύστεις μπορεί να παρακεντηθούν με την ψηλάφηση μόνο. Μικρότερες συμπτωματικές κύστεις που βρίσκονται βαθύτερα μέσα στον μαστό μπορούν να παρακεντηθούν μόνο υπό καθοδήγηση με επεμβατικό υπέρηχο. Αυτό είναι μία ανώδυνη, αναίμακτη και ανέξοδη διαδικασία που στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού πραγματοποιείται κατά την ώρα της εξέτασης από τον Μαστολόγο-Χειρουργό Μαστού Dr Ιωάννη Χαβελέ.

Παρακέντηση κύστεων μαστού με υπέρηχο στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Ιωάννης Χαβελές Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Λύσεις στα προβλήματα μαστού στην Πάτρα

Υπάρχουν σπάνιες μόνο περιπτώσεις που μπορεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης για μια κύστη μαστού:

  • Όταν η κύστη επιμένει να επανεμφανίζεται παρά τις επανειλημμένες παρακεντήσεις
  • Όταν εξεταστεί το περιεχόμενο υγρό της κύστης και έχει ανησυχητικά ευρήματα
  • Όταν η κύστη εμφανίζει έντονη ατυπία στο υπερηχογράφημα μαστού

Αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αποφάσεις για κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση θα ληφθούν κατόπιν συζήτησης με τον ειδικό μαστολόγο.

Πρέπει πάντα να εξετάζουμε το υγρό της κύστης;

Όταν γίνεται ορθή παρακέντηση μιας κύστης μαστού με επεμβατικό υπέρηχο ελέγχονται δύο παράμετροι:

  1. Η υφή και το χρώμα του υγρού της κύστης
    Εάν στο υγρό υπάρχει αίμα, τότε πρέπει να στείλουμε το υγρό της κύστης για κυτταρολογική εξέταση.
  2. Η πλήρης εξαφάνιση της κύστης
    Η απλή κύστη θα εξαφανιστεί πλήρως κλινικά και υπερηχογραφικά μετά από σωστή παρακέντηση. Εάν παραμένει κάποιο ογκίδιο, τότε το υγρό αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση. Στο ογκίδιο γίνεται βιοψία δια κόπτουσας βελόνης υπό επεμβατικό υπέρηχο και πλήρης ιστολογική εξέταση.

Είναι όλες οι κύστεις στον μαστό απλές και άκακες;

Δυστυχώς η απάντηση είναι πως όχι. Υπάρχουν μερικώς κυστικά ογκίδια στον μαστό που είναι πολύ πιο ανησυχητικά και πρέπει να εντοπίζονται και να διερευνώνται κατάλληλα. Εξαρτάται από τη γνώση και εξειδίκευση του ειδικού μαστολόγου και του ακτινολόγου σας για να εντοπιστούν και να πραγματοποιηθεί η διερεύνηση.

Κυστικός καρκίνος μαστού Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας Ιωάννης Χαβελές Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Ένα καθόλου αθώο κυστικό μόρφωμα μαστού