Ογκεκτομή Μαστού
(Χειρουργική Διατήρησης Μαστού)

Για αιώνες η μαστεκτομή θεωρείτο ως ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του νεοπλάσματος μαστού. Από την δεκαετία του 1980 φάνηκε ότι μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο στο στήθος με λιγότερο επιθετικό τρόπο. Τότε πρωτοεμφανίστηκε η τεταρτεκτομή μαστού, η πρώτη μορφή χειρουργείου διατήρησης του μαστού, με όχι καλά αισθητικά αποτελέσματα. Μαζί με την ακτινοθεραπεία στον μαστό, φάνηκε ότι είχαν αντίστοιχα ογκολογικά αποτελέσματα με την επιθετικότερη μαστεκτομή. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η επιστημονική κοινότητα κατανοούσε ότι αρκούσε η αφαίρεση του κακοήθους όγκου με ελάχιστο καθαρό ιστό γύρω του. Η σημερινή επέμβαση διατήρησης του μαστού είναι γνωστή ως ευρεία ογκεκτομή μαστού και δεν θυσιάζει περισσότερο φυσιολογικό αδένα από όσο χρειάζεται, ενώ έχει άριστα ογκολογικά αποτελέσματα.

Εφόσον κατά τη βιοψία μετά το χειρουργείο δεν ανευρίσκεται στα όρια εκτομής η νόσος, η τοπική χειρουργική θεραπεία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Στις σπάνιες περιπτώσεις που η βιοψία αναδεικνύει όγκο ως τα όρια της εκτομής, πρέπει να γίνει ένα μικρό χειρουργείο επανεξαίρεσης του συγκεκριμένου ορίου, σε δεύτερο χρόνο.

Κατευθυνόμενη ογκεκτομή μαστού με τοποθέτηση σύρματος

Αν ο όγκος είναι αρκετά μεγάλος για να είναι ψηλαφητός, τότε η ογκεκτομή γίνεται από τον χειρουργό δια της αφής. Όμως, τα σύγχρονα προγράμματα προληπτικής εξέτασης μαστού αποσκοπούν στην ανεύρεση όγκων πολύ μικρών για να ψηλαφηθούν. Τότε, η χειρουργική αφαίρεση απαιτεί τον εντοπισμό τους για να δώσει κατεύθυνση στον χειρουργό μαστού. Κατά κύριο λόγο αυτό γίνεται με τοποθέτηση οδηγού σύρματος υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (επεμβατικός υπέρηχος). Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η κατευθυνόμενη βιοψία μαστού, ένα ειδικό σύρμα τοποθετείται σε επαφή με τον όγκο. Τότε η ογκεκτομή μπορεί να διενεργηθεί με ακρίβεια, σε καθαρά όρια πέριξ του όγκου. Στη συνέχεια το τμήμα που αφαιρείται με το οδηγό σύρμα στη θέση του υπόκειται σε ακτινογραφία, επιδεικνύοντας τα καθαρά όρια πέριξ του καρκίνου.

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας η διαδικασία τοποθέτησης του σύρματος μπορεί να γίνει κατά την ώρα του χειρουργείου, με διεγχειρητική χρήση επεμβατικού υπερήχου. Τα πλεονεκτήματα αυτού είναι:

  • Μειωμένη ταλαιπωρία της ασθενούς, αφού προ του χειρουργείου δεν απαιτούνται άλλες διαδικασίες
  • Μείωση του κόστους της επέμβασης σε σχέση με την τοποθέτηση σύρματος σε ξεχωριστή μικροεπέμβαση προ του χειρουργείου

*Στις ελάχιστες περιπτώσεις που ένας όγκος δεν είναι ψηλαφητός και δεν είναι ορατός με τον υπέρηχο, ο εντοπισμός του πρέπει να γίνει με διαφορετικές μεθόδους που θα σας υποδείξει ο θεράπων χειρουργός σας.

Η ανάγκη για Ογκοπλαστική Χειρουργική στη διατήρηση του μαστού

Το θέμα που προέκυψε με τη συντηρητική χειρουργική διατήρησης του μαστού ήταν το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η αφαίρεση μεγάλου τμήματος του μαστού με παραδοσιακές τακτικές είχε άσχημα αισθητικά αποτελέσματα. Έτσι, αναπτύχθηκαν σύνθετες τεχνικές που συγκέραζαν την ογκολογική χειρουργική με την αισθητική χειρουργική, προσαρμοσμένη στη σφαίρα του καρκίνου μαστού. Απαιτείται πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά για τον ψυχισμό των γυναικών, που πλέον έχουν μεγάλο ποσοστό ίασης μετά την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Το σύνολο αυτών των τεχνικών ονομάζεται Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού και είναι διαθέσιμο σε κάθε γυναίκα στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού Πάτρας,  ακόμα και όταν πρόκειται για καλοήθεις όγκους μαστού. Για περισσότερες λεπτομέρειες περί της Ογκοπλαστικής χειρουργικής Μαστού, δείτε τη σχετική σελίδα.

Ο Ιωάννης Χαβελές εγγυάται την χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Eίναι υποψήφιος Master Ογκοπλαστικής Χειρουργικής Μαστού στο Πανεπιστήμιο East Anglia