ερωτήσεις για καρκίνο μαστού
Πού θα βρώ έγκυρη και σύγχρονη ενημέρωση για την υγεία του στήθους μου;

Υπάρχουν διάφορων τύπων βιοψίες, καθεμιά με χρήση διαφορετικών υλικών,
εξοπλισμού και διαφορετικής διάρκειας, αναλόγως μεγέθους, υφής και θέσης
του ογκιδίου. Ως εκ τούτου, έχουν διαφορετικό κόστος.
Με χαρά θα σας ενημερώσουμε για την τιμή όταν θα γνωρίζουμε λεπτομέρειες.

Σε κάθε περίπτωση, να είστε σίγουροι ότι μία ελάχιστα επεμβατική βιοψία στο
Ιατρείο Φροντίδας Μαστού κοστίζει πολλές φορές λιγότερο από το
αντίστοιχο διαγνωστικό χειρουργείο και:
– δεν αφήνει ουλές
– έχει ίδια ή μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων
– γίνεται άμεσα
– δεν διαταράσσει το προσωπικό και οικογενειακό πρόγραμμα
-δεν απαιτείται άδεια από την εργασία

Με σεβασμό στους δύσκολους καιρούς, η τιμολόγηση των άκρως εξειδικευμένων
υπηρεσιών μας είναι ιδιαίτερα φιλική.

Ο χειρουργός έχει συνάψει συνεργασία με το Ολύμπιο Θεραπευτήριο στην Πάτρα,
για τις επεμβάσεις με γενική νάρκωση.

Ο χειρουργός του Ιατρείου Φροντίδας Μαστού πραγματοποιεί τις
ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις όπως την Κατευθυνόμενη Βιοψία
με Υπέρηχο στον χώρο του ιατρείου, Σατωβριάνδου και Κορίνθου γωνία.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα καλύπτει την ψηφιακή μαστογραφία.
Ο ακτινολόγος σας μπορεί να σας ενημερώσει ακριβώς τι καλύπτεται και τι όχι.

Σε κάθε περίπτωση, στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού μπορούν
να συνταγογραφηθούν οι εξετάσεις και τα φάρμακα που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ.
Η υπηρεσία αυτή, φυσικά, παρέχεται χωρίς χρέωση στις ασθενείς μας.

Η επίσκεψη στο Ιατρείο Φροντίδας Μαστού δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Το Ιατρείο Φροντίδας Μαστού δεν είναι ακτινολογικό ιατρείο.
Η μαστογραφία και ο διαγνωστικός υπέρηχος που τη συνοδεύει συνήθως, γίνονται από τον ακτινολόγο σας.
Ο ιατρός είναι Χειρουργός Μαστού εκπαιδευμένος στον Επεμβατικό Υπέρηχο Μαστού και πραγματοποιεί
εκτός από χειρουργικές επεμβάσεις και υπερηχολογικά κατευθυνόμενες βιοψίες και παρακεντήσεις.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσετε αρχικά με την ασφάλειά σας.

Κάποιες ιδιωτικές ασφάλειες καλύπτουν έξοδα ιδιώτη ιατρού.
Κάποιες άλλες καλύπτουν επεμβάσεις στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Ο χειρουργός μαστού του Ιατρείου Φροντίδας Μαστού συνεργάζεται στην Πάτρα
με το Ολύμπιο Θεραπευτήριο, το οποίο δέχεται μεγάλο αριθμό ιδιωτικών ασφαλειών.

Η επικοινωνία με τη γραμματεία για ραντεβού είναι σαφώς προτιμότερη.
Αν υπάρχει λόγος να σας δούμε άμεσα, παρακαλούμε να το αναφέρετε
και θα φροντίσουμε να σας δούμε το συντομότερο δυνατόν.
Τ. 2610 279.239